Torenspits ‘Het begin van het einde’

In 1992 werd de torenspits van de Sacramentsker in de Tilburgse wijk Armhoef verwijderd, ondanks protest van buurtbewoners en leden van de gemeenteraad. De torenspits zou in slechte staat verkeren en mogelijk (bij storm) een gevaar voor omwonenden opleveren. 25 jaar later, in 2017 schreef een werkgroep van de buurtraad een prijsvraag uit voor een nieuwe torenspits. In die 25 jaar is er veel gebeur. Er is een nieuwe generatie bijgekomen en de kerk heeft een andere functie gekregen. Daarnaast is de toren is al lang niet meer het hoogste punt van de streek, waardoor de torenspits ook de functie als herkenningspunt heeft verloren. Deze uitgangspunten, 1) het verlies van de functie als herkenningspunt, en 2) het feit dat een generatie zich de toren met punt niet kan herinneren, vormden de basis voor het ontwerp. De toren tot een beleving maken, zowel overdag als ‘s nachts.

De contouren van het oorspronkelijke torenspits worden gereconstrueerd en het spits wordt bekleed met spy mirror glass. Overdag weerspiegelt het dak de lucht, een subtiele en poëtische aanwezigheid in de stad. ‘s Nachts wordt -door middel van een projectie – het torenspits, per klokslag, weer afgebroken en heropgebouwd worden. Het begin van het einde wordt zichtbaar…

Locatie: Tilburg (Sacramentskerk)
Jaar: 2017
Type: Prijsvraagontwerp Torenspits

Het spiegelde spitsdak zorgt overdag voor een continue veranderend, poëtisch spel. Zo wordt de nieuwe toren een subtiel, maar bijzonder nieuw herkenningspunt in zijn omgeving.

De toepassing van Spy mirror glass maakt het mogelijk om een projectie te tonen. Voor dit ontwerp is er een projectie ontworpen die gefaseerd (per klokslag) de af- en opbouw van de toren laat zien. Zo wordt de toren ‘s nachts helemaal weer een dynamisch herkenningspunt.

SHARE ON: